Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

1256

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Xem cụ thể nội dung công văn tại đây