Quyết định mở ngành và chương trình khung các ngành đào tạo

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Công khai Quyết định mở ngành và chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2022:

  1. Quyết định mở ngành Y khoa, xem chi tiết trong file đính kèm
  2. Quyết định mở ngành Dược học, xem chi tiết trong file đính kèm
  3. Quyết định mở ngành Điều dưỡng và Xét nghiệm y học, xem chi tiết trong file đính kèm
  4. Quyết định mở ngành Y tế công cộng, Hình ảnh và Phục hồi chức năng, xem chi tiết trong file đính kèm
  5. Quyết định đổi tên các ngành đào tạo, xem chi tiết trong file đính kèm
  6. Chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học, xem chi tiết trong file đính kèm
  7. Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi, xem chi tiết