Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức và công tác tài chính cho cán bộ công đoàn năm 2023

76

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng lần thứ XXI nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác công đoàn Nhà trường, ngày 16/8/2023 Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức và công tác tài chính cho 32 đồng chí là  cán bộ công đoàn bao gồm: BCH công đoàn, UBKT và Tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn trực thuộc.

Cán bộ công đoàn đã được Ban tổ chức tập huấn về các chuyên đề quan trọng trong công tác cán bộ công đoàn các cấp:

+ Vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở và cơ cấu tổ chức của Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.
+ Quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác công đoàn.
+ Các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác công đoàn.
+ Các quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức công đoàn.
+ Các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, chế độ chính sách cho công đoàn viên, người lao động.

Trong Hội nghị tập huấn lần này, các giảng viên làm công tác công đoàn kiêm nhiệm đã đặt nhiều câu hỏi và những vướng mắc trong quá trình thực hiện. và đã được BTV Công đoàn giải đáp.

Hội nghị đã cung cấp các thông tin quan trọng và cần thiết trong công tác công đoàn đến với các thầy cô kiêm nhiệm công tác công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn:

Tin, bài: BCH Công đoàn Trường