Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022

331

Thực hiện Chương trình và Kế hoạch hoạt động theo năm học, được sự cho phép của Đảng ủy Nhà trường, chiều ngày 24/11/2022 Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động Công đoàn trong năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022 là một năm học đầy khó khăn vì dịch bênh Covid-19 nhưng với lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban giám hiệu, và sự nổ lực, đoàn kết của tập thể VC-NLĐ; Công đoàn trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong các mặt hoạt động phong trào và các chỉ tiêu Công đoàn Y tế Việt Nam giao.

Cũng trong Hội nghị này, Công đoàn trường đã trao 12 Bằng khen của CĐYTVN và 13 Giấy khen cấp công đoàn trường cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2021 – 2022.

Một số hình ảnh của buổi tổng kết:

Nguồn: Công đoàn Trường