Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2023

12796

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2023:

  1. Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
  2. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
  3. Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023