CHÚC MỪNG ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ THÚY, PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NHÀ TRƯỜNG ĐƯỢC QUẬN ỦY HẢI CHÂU QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y GIỮ CHỨC PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

370

Sáng ngày 06/10/2022, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Lê Thị Thúy – UV.BTV Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành Nhà trường.

Về dự Hội nghị công bố và trao Quyết định có đồng chí Hoàng Giang Yên Thuỷ – UVBTV Quận uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu; đồng chí Trương Thu, Quận uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Quận uỷ Hải Châu; đồng chí Lê Văn Nho – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Lê Thị Thuý – Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành Nhà trường; đồng chí Hoàng Hữu Khôi – Đảng uỷ viên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là: Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Nhà trường, Bí thư Đoàn trường, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng phòng TCCB, các đồng chí trong UBKT Đảng uỷ.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thời gian tới theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp Hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 06-QĐ/QU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hải Châu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Đảng ủy đã tiến hành các quy trình bầu cử, hồ sơ thủ tục đề nghị chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định. Ngày 21/9/2022 Ban Thường vụ Quận uỷ có Quyết định số 1778-QĐ/QU về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Lê Thị Thúy. Việc Quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Lê Thị Thúy được thực hiện trong bối cảnh đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Nguyên Phó Bí thư Đảng, Nguyên Hiệu trưởng Nhà thôi làm công tác quản lý, thôi tham gia cấp ủy nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước kể từ ngày 01/6/2022.

Một số hình ảnh:

Tin, ảnh: Trung tâm CNTT-TT-TV