CHI BỘ KHỐI ĐÀO TẠO VÀ CHI BỘ SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

235

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, được sự đồng ý của Đảng uỷ, chiều ngày 27/2/2023, chi bộ Khối Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng ưu tú Nguyễn Điểm. Quần chúng Điểm hiện đang công tác tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, sau thời gian rèn luyện phấn đấu và được chi bộ quan tâm theo dõi, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Điểm đã giác ngộ lý tưởng viết đơn tự nguyện xin được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chiều cùng ngày, chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng cũng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thế Tường, sinh viên Y khoa năm thứ 4 – Bí thư Liên chi đoàn Khoa Y, quần chúng Trương Thành Tiến, sinh viên Y Khoa năm thứ 6, Lớp trưởng lớp Y khoa 3A.

Những quần chúng ưu tú có tinh thần đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhiều thành tích trong học tập rèn luyện, đặc biệt tham gia tốt công tác phong trào Đoàn thanh niên của Trường, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian, với sự chăm lo bồi dưỡng của tổ chức Đoàn và các cấp uỷ Đảng bản thân các quần chúng đã giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, tự nguyện viết đơn xin được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Tin, ảnh : Trung tâm CNTT-TT và Thư viện