CHI BỘ KHOA ĐIỀU DƯỠNG – GÂY MÊ HỒI SỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 -2025

658

“Phấn đấu thực hiện ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, trong đó 01 đề tài cấp thành phố, ít nhất 15 bài báo quốc tế” đó là Nghị quyết được Đại hội Chi bộ Khoa Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức, nhiệm kỳ 2022-2025 vừa thông qua.

Sáng ngày 14/9/2022, Chi bộ Khoa Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Nho, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Đặng Văn Thởi – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Y, đồng chí Lê Công Vượng – Bí thư chi bộ phòng Quản trị – Trang Thiết bị, đồng chí Trần Thị Lệ Quyên – Bí thư chi bộ Khoa học cơ bản,  các đảng viên trong chi bộ, đại diện các quần chúng ưu tú thuộc chi bộ.

Qua báo cáo, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ  2020 -2022 của Chi bộ Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị- Nhiệm kỳ 2020-2022:

– Chi bộ đã lãnh đạo 2 khoa, bộ môn tích cực tham gia viết báo, tổng cộng có 24 bài báo, trong đó: 11 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và báo cáo hội nghị khoa học và 13 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế, nằm trong danh mục ISI và Scopus và báo cáo hội nghị khoa học quốc tế.

– Chi bộ đã chỉ đạo, tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế trong thực hiện NCKH với trường Y tế và Phúc lợi xã hội và Học viện Lão khoa, Đại học Jonkoping, Thụy Điển.

– Tiếp tục duy trì triển khai hợp tác với Hội Senjukai Nhật bản trong việc đào tạo tiếng Nhật và Kaigo cho SV; hợp tác tốt với Tập đoàn Aoyama về đào tạo tiếng Nhật trong chương trình chính khoá cho sinh viên đại học điều dưỡng. Hoàn thành Đề án đào tạo Chuyên khoa I Điều dưỡng…

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, kết nạp được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chi bộ được đánh giá là chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” hằng năm. Chi bộ thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng với nội dung của với Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Với tinh thần tập trung, dân chủ đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Huỳnh Thị Ly được đại hội tín nhiệm tiếp tục tái cử chức danh Bí thư chi bộ với số phiếu đạt 100%

Phát huy những kết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 10 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có:

  1. Thực hiện ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, trong đó 01 đề tài cấp thành phố, ít nhất 15 bài báo quốc tế, trong nhiệm kỳ 2022-2025.
  2. Triển khai tuyển sinh và đào tạo Chuyên khoa I Điều dưỡng khoá đầu tiên từ tháng 10/2022, dự kiến mỗi năm tuyển sinh 1 lớp.
  3. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điều dưỡng
  4. Hàng năm, Chi bộ đạt Chi bộ “trong sạch vững mạnh”, trong đó: 100% Đảng viên trong Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ (gồm có 80% Đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% Đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
  5. Phấn đấu kết nạp ít nhất 03 đảng viên

Một số hình ảnh:

Tin bài: TT CNTT-TT và Thư viện