Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh liên thông

Tuyển sinh liên thông

Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm...

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học liên thông,...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học liên thông,...

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022, xem thông báo tại...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên...

Thông báo kết quả trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy và...

Thông báo kết quả trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2021: Bảng kết...

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét...

Xem Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển liên thông trình độ đại học năm 2021

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học...

NỔI BẬT

Translate »