Tuyển sinh Đại học chính quy

Công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 tại đây.

Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 13/10/2020)

Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 9/10/2020)

Những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

Xem những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

1. Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 tại đây. 2. Thông báo tuyển sinh năm 2020 tại đây.

NỔI BẬT

Translate »