Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học chính quy

Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, xem thông báo tại...

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021: 1. Thông...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy, đợt 1 năm 2021...

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy, đợt 1 năm 2021 xác nhận nhập học (cập nhật đến ngày 01/10/2021) Xem chi tiết...

Những quy định của Nhà trường về nhập học của thí sinh trúng tuyển...

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG 1. Thời gian làm thủ tục nhập học: - Từ 07h30 đến 11h00, ngày 20 tháng 10 năm 2021: Điều dưỡng...

Thông báo Quyết định công nhận thí sinh đã hoàn thành chương trình dự...

Thông báo Quyết định công nhận thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học trúng tuyển vào đại học hệ chính...

Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học...

Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1, năm 2021, Xem thông báo...

Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2021

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2021: ...

NỔI BẬT

Translate »