Trang chủ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học chính quy

Tuyển sinh Đại học chính quy

Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập...

Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét...

Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về Ngưỡng  bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Thông báo về kết quả trúng tuyển xét tuyển sớm năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về kết quả trúng tuyển xét tuyển sớm năm 2023 như sau: ...

Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Cổng đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023...

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, xem chi tiết. Danh...

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, xem chi tiết.

Thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022: Thông báo Xét tuyển...

NỔI BẬT

Translate »