Trang chủ Tuyển sinh TS Đào tạo theo nhu cầu xã hội

TS Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn: Thông báo tuyển sinh...

Thông báo tuyển sinh các lớp Nghiên cứu điều dưỡng năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các lớp Nghiên cứu điều dưỡng năm 2022, xem chi...

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng: Xem chi...

Thông báo về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Thông báo về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021, xem chi...

Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo liên tục da liễu cơ bản 6...

Xem nội dung Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo liên tục da liễu cơ bản 6 tháng

Công văn về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Công văn về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021, xem chi...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên tục kỹ thuật xét nghiệm cơ bản...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên tục kỹ thuật xét nghiệm cơ bản y học, xem chi tiết tại đây.

Thông báo tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản

Xem Thông báo tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản

NỔI BẬT

Translate »