Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

Xem những quy định và điều kiện nhập học đối với Sinh viên năm nhất

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

1. Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 tại đây. 2. Thông báo tuyển sinh năm 2020 tại đây.

NỔI BẬT

Translate »