Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022, xem tại đây.

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn: Thông báo tuyển sinh...

Thông báo tuyển sinh các lớp Nghiên cứu điều dưỡng năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các lớp Nghiên cứu điều dưỡng năm 2022, xem chi...

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng: Xem chi...

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021: 1. Thông...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên...

NỔI BẬT

Translate »