Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

Thông báo Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, xem thông báo tại...

Thông báo Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2022, xem thông...

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022, xem thông báo tại...

Đề án Tuyển sinh đại học năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng công bố Đề án Tuyển sinh đại học năm 2022, xem chi tiết tại...

Tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2022

Xem Tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2022

Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022, xem tại đây.

Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022, xem tại đây.

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

NỔI BẬT

Translate »