Trang chủ Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh và thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 2 năm 2023,...

Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 xác nhận...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 chưa xác...

Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại...

Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và Thông báo xác nhận nhập...

Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét...

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1...

Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên...

Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa...

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật phục...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật phục...

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau...

NỔI BẬT

Translate »