Đoàn Thanh niên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật...

Trong hai ngày 24 - 25/6/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ Thuật Y - Dược Đà...

HÀNH ĐỘNG NHỎ – Ý NGHĨA LỚN

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, với mục đích nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức, hành động chung tay bảo vệ...

NỔI BẬT

Translate »