Công đoàn

Hội nghị Ban chấp hành công đoàn mở rộng về kiện toàn công...

Ngày 09/8/2022, Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng lần thứ...

CĐCS Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Chung...

Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ -...

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia Hội diễn...

Trong không khí cả nước tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

NỔI BẬT

Translate »