Trang chủ Tổ chức cán bộ

Tổ chức cán bộ

Thông báo Triệu tập viên chức trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Triệu tập viên chức trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020: Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên...

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020 xem tại đây

Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học...

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo: Danh sách Hồ sơ...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải mẫu đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức công bố...

Thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, ngày 05/10/2017 của Chính phủ về “quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo...

NỔI BẬT

Translate »