Thông báo

Công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Thông báo tuyển...

Xem nội dung Công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và...

Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên...

Xem nội dung chi tiết của Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên đi thực tập tại...

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch...

Xem nội dung Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng trường...

Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Xem nội dung Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản

Xem Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản Xem Biên bản xác nhận V/v niêm yết tài sản đấu giá

Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế gửi Thư chúc mừng nhân...

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế có Thư chúc mừng...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng Trường...

Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

NỔI BẬT

Translate »