Thông báo

Tài liệu hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y...

Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại đây.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NHÂN KỶ NIỆM 66 NĂM...

    Kính gửi: Toàn thể công chức - viên chức, người lao động và sinh viên     Nhân kỷ niệm 66 năm ngày...

Thông báo số 65/TB-ĐHKTYDĐN, ngày 29/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện...

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020: 1. Xem Thông báo kết...

Thông báo về việc phổ biến Công văn số 16-CV/ĐU ngày 06/01/2021 của Ban...

Thông báo về việc phổ biến Công văn số 16-CV/ĐU ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường về việc gửi thông...

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020: Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên...

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2020 xem tại đây

Thông báo các Quyết định về Hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng,...

Thông báo các Quyết định về Hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng, miễn giảm học phí, học bổng đối với với sinh...

Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học...

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo: Danh sách Hồ sơ...

Thông báo Biên bản niêm yết đấu giá tài sản tại trường Đại học...

Xem Biên bản niêm yết đấu giá tài sản tại trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng Xem Biên bản xác nhận niêm...

NỔI BẬT

Translate »