Thông báo

Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2021: Xem chi tiết nội...

Thông báo Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên tại các Khoa/Bô môn

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên tại các Khoa/Bô môn, xem...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Thông báo về việc chào đón sinh viên Đại học liên thông nhập học...

Kính gửi: - Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn; - Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập các lớp. - Sinh viên Đại học liên thông năm nhất. Căn...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, xem chi tiết tại đây Tải mẫu...

Thông báo của Nhà trường về một số nội dung liên quan đến công...

Thông báo của Nhà trường về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên...

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và theo Kế hoạch số 523/KH-ĐHKTYDĐN ngày 30/9/2020...

Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm sinh viên tốt nghiệp...

Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy năm 2021, xem chi tiết tại...

Mẫu giấy đề nghị sửa chữa

Mẫu giấy đề nghị sửa chữa: Tải mẫu giấy đề nghị sửa chữa điện, nước. Tải mẫu giấy đề nghị sửa chữa máy móc,...

Thông báo về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Thông báo về đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021, xem chi...

NỔI BẬT

Translate »