Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung phỏng vấn hợp đồng...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung phỏng vấn hợp đồng...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2022, xem chi...

Thư mời tham dự thẩm định giá

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Thư mời tham dự thẩm định giá, xem chi tiết tại đây.

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022, xem chi...

Thông báo mời chào giá để tham khảo để xây dựng giá kế hoạch...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo mời chào giá để tham khảo để xây dựng giá kế hoạch...

Giấy báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức...

Giấy báo của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên...

Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo "Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2022",...

Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022, xem tại đây.

Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 6 năm 2022

Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 6 năm 2022

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022, xem chi...

NỔI BẬT

Translate »