Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh lớp Implant Nha khoa năm 2022, xem tại đây.

Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 6 năm 2022

Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 6 năm 2022

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2022, xem chi...

Thông báo chào giá dự toán thẩm định, công nhận kết quả 2 chương...

Thông báo chào giá dự toán thẩm định, công nhận kết quả 2 chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học...

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn: Thông báo tuyển sinh...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021: Thông báo kết quả...

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng: Xem chi...

NỔI BẬT

Translate »