Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa phục hồi chức năng cơ bản 6 tháng: Xem chi...

Danh sách thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo: Danh sách thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo Kế hoạch xét tuyển vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức...

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch xét tuyển vòng 2 - Kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 12 năm 2021

Xem chi tiết Thông báo Kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị tháng 12 năm 2021

Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2021: Xem chi tiết nội...

Thông báo Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên tại các Khoa/Bô môn

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên tại các Khoa/Bô môn, xem...

Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung...

Thông báo về việc chào đón sinh viên Đại học liên thông nhập học...

Kính gửi: - Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn; - Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập các lớp. - Sinh viên Đại học liên thông năm nhất. Căn...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, xem chi tiết tại đây Tải mẫu...

Thông báo của Nhà trường về một số nội dung liên quan đến công...

Thông báo của Nhà trường về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, xem chi tiết tại đây.

NỔI BẬT

Translate »