Trang chủ Phòng chống dịch Covid-19

Phòng chống dịch Covid-19

Hơn 100 cán bộ, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược...

Chiều 3/7, tại Đà Nẵng, Trường Đại học kỹ thuật Y -Dược Đà Nẵng (Bộ Y tế) đã làm lễ xuất quân, tiễn hơn...

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19 CỦA BỘ...

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19 CỦA BỘ Y TẾ A1. NĂM 2020 Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21...

Hưởng ứng lời Hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác...

Kính gửi: Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang theo học tại Trường Hưởng ứng lời Hiệu triệu của Bộ trưởng...

Hướng dẫn khai báo y tế trên hệ thống quản lý khai báo...

Kính gửi: Toàn thể Công chức, Viên chức - Người lao động và Sinh viên của Nhà trường. Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ của...

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng,...

Nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Tài liệu hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y...

Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại đây.

Thông báo số 65/TB-ĐHKTYDĐN, ngày 29/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện...

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,...

Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên...

Xem nội dung chi tiết của Thông báo về việc thời gian mở và đóng cổng dành cho sinh viên đi thực tập tại...

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch...

Xem nội dung Thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng...

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các...

NỔI BẬT

Translate »