Trang chủ Khảo thí - ĐBCLGD

Khảo thí - ĐBCLGD

Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp...

Thực hiện theo Thông báo số 573/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21/10/2020 về việc khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên các ngành đào...

NỔI BẬT

Translate »