Khoa học Công nghệ

Seminar: “Telomer, telomerase và vấn đề di truyền trong ung thư”

Vào lúc 7h30, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại giảng đường 303, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà...

BÁO CÁO SEMINAR KHOA HỌC “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới...

Ngày 15 tháng 01năm 2021, tại trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa Y tế...

Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ đo lường trong...

Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

Báo cáo chuyên đề seminar về: “Ứng dụng các mô hình nghiên cứu in...

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo...

Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới của Nghị định...

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế...

Báo cáo chuyên đề seminar về: “Tổng hợp Nano Vàng bằng chất khử tanin...

Ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa học - Sinh học...

Hội thảo “Đơn giản và tối ưu hóa vật liệu sử dụng trong phục...

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, Khoa Răng - Hàm - Mặt Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng phối...

Hội thảo khoa học Thuốc Huyết Thanh

Trong khuôn khổ dự án Edushare về đào tạo Tiến sĩ Y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế do cộng đồng Châu Âu...

Hội thảo Nội Nha và Phục hồi Nha Khoa

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, trong khuôn khổ dự án Edushare về trao đổi giảng viên và đào tạo Tiến sĩ Y...

Seminar các Phương pháp Dạy và Học Từ vựng Tiếng anh một cách hiệu...

Vào ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 602 Khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng,...

NỔI BẬT

Translate »