Khoa học Công nghệ

Seminar: “Tổng hợp hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh...

Ngày 24tháng 4 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Hóa học – Sinh học thuộc khoa Khoa...

Seminar: “Telomer, telomerase và vấn đề di truyền trong ung thư”

Vào lúc 7h30, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại giảng đường 303, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà...

BÁO CÁO SEMINAR KHOA HỌC “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới...

Ngày 15 tháng 01năm 2021, tại trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa Y tế...

NỔI BẬT

Translate »