Khoa học Công nghệ

BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “CẬP NHẬT...

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2021, trong tháng 7/2021, Bộ môn Gây mê hồi sức đã tổ chức...

Báo cáo Seminar: Cách hiểu các biển báo an toàn công nghiệp bằng tiếng...

Ngày  21 tháng  07  năm 2021, Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức báo cáo Seminar: Cách hiểu...

Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar:...

Ngày 16 tháng 07 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ...

Khoa Điều dưỡng đã tổ chức Seminar: Một số cập nhật ứng dụng công...

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2021, Khoa Điều dưỡng đã tổ chức Seminar: Một số cập nhật ứng dụng công...

Báo cáo Seminar “Ứng dụng các gốc từ La tinh và phụ tố từ...

Ngày 14 tháng 07 năm 2021, Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi Seminar: Applying Latin roots and...

Báo cáo seminar với chuyên đề “Cập nhật tình hình ung thư buồng trứng...

Sáng 28/06/2021, vào lúc 8h00 Khoa xét nghiệm đã tiến hành báo cáo seminar với chuyên đề “Cập nhật tình hình ung thư buồng...

Báo cáo seminar “Phương pháp Western blot, hướng đi mới trong xét nghiệm chẩn...

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, dưới sự chủ trì của ThS. BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh, ThS. Nguyễn Nhật Giang đã hoàn thành...

BÁO CÁO SEMINAR KHOA HỌC “Emerging, Re-emerging infectious diseases and global health security”

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa Y tế công cộng đã tổ chức báo cáo chuyên...

Báo cáo Seminar trực tuyến với chuyên đề: Ứng dụng Visual Basic for Applications...

Sáng ngày 30/6/2021, Bộ môn Tin học – Khoa Khoa học cơ bản đã có buổi báo cáo khoa học Seminar trực tuyến với...

Báo cáo Seminar: “Cấu trúc một số hợp chất từ nấm Daldinia concentrica ở Việt...

Vào lúc 14h00, ngày 28 tháng 6 năm 2021, Bộ môn Hóa học – Sinh học (thuộc Khoa Khoa học Cơ bản) đã tổ chức Seminar: “Cấu...

NỔI BẬT

Translate »