Khoa học Công nghệ

Seminar: “Xác định yếu tố di truyền và môi trường liên quan đến hội...

Vào lúc 13h30, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại giảng đường 306, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà...

Seminar: “Cập nhật hoạt tính sinh học steroid loài sao biển Acanthaster planci”

Ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, bộ môn Toán Lý Hoá thuộc khoa...

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học – Trường Đại học...

Ngày 16-12-2021, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học - Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã...

Báo cáo Seminar online với chuyên đề “Vai trò của chủng ngừa HPV trong...

Sáng 26/08/2021, vào lúc 9h00 Khoa Y – Bộ môn Sản đã tiến hành báo cáo Seminar online với chuyên đề “Vai trò của chủng...

HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN ĐỀ TÀI THAM DỰ GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN...

Sáng ngày 24-9-2021,Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã tổ chức hội đồng xét chọn và tư vấn đề cương đăng kí...

Báo cáo Seminar online với chuyên đề “Vai trò của chủng ngừa HPV trong...

Sáng 26/08/2021, vào lúc 9h00 Bộ môn Sản – Khoa Y đã tiến hành báo cáo Seminar online trên Google Meet với chuyên đề...

Seminar “ỨNG DỤNG QUANG PHỔ RAMAN TRONG PHÂN TÍCH CÁC CHẤT”

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2021, Bộ môn Toán - Lý thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà...

Seminar “GIỚI THIỆU PHÉP ƯỚC TÍNH KAPLAN-MEIER TRONG PHÂN TÍCH BIẾN CỐ”

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 8 năm 2021, thông qua Google meet, Bộ môn Toán – Vật lý thuộc Khoa Khoa...

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ...

Thực hiện Kế hoạch 373/KH-ĐHKTYDĐN ngày 19/07/2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng về việc Bảo vệ Khóa luận...

Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar:...

Ngày 30 tháng 07 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar: “Sử dụng phương...

NỔI BẬT

Translate »