Trang chủ Khoa học Công nghệ

Khoa học Công nghệ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

Ngày 13/9/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022

Ngày 16/8/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm...

Seminar với nội dung: “Thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử...

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 04/8/2022, Khoa xét nghiệm y học đã tổ chức seminar với nội dung: “Thẩm định phương pháp...

Seminar với chuyên đề: “Cập nhật các xét nghiệm trong việc đánh giá hiệu...

Chiều 28/07/2022, vào lúc 13h30 Khoa xét nghiệm y học đã tiến hành báo cáo seminar với chuyên đề “Cập nhật các xét nghiệm...

Seminar “Cập nhật chương trình can thiệp PHCN tổn thương đám rối thần kinh...

Vào lúc 14 giờ, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Bộ môn Phục hồi chức năng, tầng 3 khu A, dưới sự chủ...

Seminar cập nhật các qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Phòng TT Pháp chế dược - BM Quản Lý - Kinh tế...

Seminar: “Áp dụng phương pháp B-Learning trong dạy học các học phần Tin học”

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại phòng 304 – Khu B, Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học...

Seminar với chuyên đề “Cập nhật về hội chứng tăng nhiễm giun lươn Strongyloides stercoralis ở...

Vào lúc 14 giờ ngày 22/07/2022, Khoa xét nghiệm y học đã tổ chức seminar với chuyên đề “Cập nhật về hội chứng tăng...

Seminar “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP BOOTSTRAP TRONG THỐNG KÊ”

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại phòng 306 – Khu B, Bộ môn Toán – Lý – Hóa...

seminar “Cập nhật chương trình can thiệp vật lý trị liệu vẹo cổ bẩm...

Vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Bộ môn Phục hồi chức năng, tầng 3 khu A, dưới sự chủ...

NỔI BẬT

Translate »