Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar: “Sử dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng”

839

Ngày 30 tháng 07 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar: S dng phương pháp đóng vai nhm nâng cao k năng nói Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại hc K thut Y-Dược Đà Nng. dưới sự chủ trì của ThS. Phạm Đặng Trâm Anh, Trưởng bộ môn Ngoại ngữ cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Diễn giả chính của buổi seminar là ThS. Nguyn Th Lê, Phó trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung sau:

– Khái niệm về phương pháp đóng vai.

– Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học ngoại ngữ.

– Vai trò của đóng vai đối với sinh viên học Tiếng Anh trong việc học kỹ năng nói.

– Cách thức và quy trình sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy Tiếng Anh (Giai đoạn chuẩn bị trước,  trong khi tiến hành hoạt động đóng vai và sau khi đóng vai)

– Đề xuất phương pháp nhằm tăng cường hiệu quả của việc sử dụng phương pháp đóng vai trong việc dạy kỹ năng nói cho sinh viên ngành Y-Dược.

– Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những khó khăn trong khi sử dụng phương pháp đóng vai của giảng viên Tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành Y-Dược. Báo cáo viên đưa ra các câu hỏi thảo luận sau:

 Câu hi tho lun:

  1. Can you share your experience in using role plays in teaching medical English in your class?
  2. What are disadvantages of using role-play as a medium to enhance speaking skills to interact accurately in a large class?

Tại buổi seminar ThS. Nguyễn Thị Lê đã đề cập nhiều lợi ích của phương pháp đóng vai và cách áp dụng hiệu quả trong giờ dạy Tiếng Anh cho sinh viên. Các giảng viên đã thảo luận sôi nổi về những lợi ích cũng như như khó khăn trong việc sử dụng phương pháp đóng vai trong các lớp Tiếng Anh chuyên ngành Y-Dược ở trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Các giảng viên lắng nghe và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp sử  dụng hoạt động đóng vai một cách hiệu quả nhất.

Dưới đây là mt s hình nh ca bui báo cáo:

Tin bài: Bô môn Ngoại ngữ – Khoa KHCB