Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar: “Dạy tiếng Anh cho người học ngoại ngữ trong đại dịch Covid-19: Nội dung số cho thế hệ Millenials”

781

Ngày 16 tháng 07 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar: Dạy tiếng Anh cho người học ngoại ngữ trong đại dịch Covid-19: Nội dung số cho thế hệ Millenials dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Lê, Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Diễn giả chính của buổi seminar là TS. Phạm Đặng Trâm Anh, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung sau:

  1. Sử dụng nội dung số (digital content) trong dạy ngoại ngữ
  2. Nội dung số (digital content), thế hệ Millenials (Millenials generation), động lực (motivation) và mối quan tâm (interest) trong đại dịch Covid-19
  3. Dạy ngoại ngữ và đại dịch Covid-19
  4. Dạy ngoại ngữ trực tuyến sử dụng phần mềm Zoom, phòng học Google, Telegram, Whatsapp: khó khăn, thách thức và những cảm nhận của giáo viên

Tại buổi seminar các giảng viên đã thảo luận sôi nổi về những công cụ công nghệ có thể áp dụng và những thách thức khi áp dụng công nghệ tại lớp học ngoại ngữ ở trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trong bối cảnh phải chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến bởi đại dịch covid-19. Các giảng viên cũng lắng nghe chia sẻ của TS. Phạm Đặng Trâm Anh về một số nghiên cứu trên thế giới về những thuận lợi và thách thức trong quá trình dạy học và đánh giá trực tuyến trong đại dịch covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Tin bài: Khoa Khoa học cơ bản