BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH, BỆNH COVID-19”

887

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2021, trong tháng 7/2021, Bộ môn Gây mê hồi sức đã tổ chức 02 Hội thảo cập nhật kiến thức chuyên môn theo hình thức trực tuyến nhằm phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Với hai chuyên đề: “Gây mê đường tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích (TCI)” (10/7/2021) và “Giảm đau đa mô thức” (26/7/2021). Tham dự buổi Hội thảo trực tuyến có sự tham gia của các giảng viên chuyên ngành Gây mê hồi sức và các giảng viên là các Bác sĩ Ngoại khoa – Khoa Y và Dược sĩ Lâm sàng – Khoa Dược.

Nội dung trọng tâm trong các báo cáo đề cập đến những vấn đề chuyên ngành Gây mê hồi sức đang được quan tâm trong thời gian gần đây như: làm thế nào để gây mê an toàn và hiệu quả; tăng cường chất lượng gây mê hồi sức và hiệu quả hồi phục người bệnh sau mổ, đặc biệt là ý nghĩa của những vấn đề nói trên trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra phức tạp trong cả nước và trên thế giới. Trong khuôn khổ thời lượng của các buổi Hội thảo trực tuyến, báo cáo viên cùng các giảng viên đã trao đổi chuyên môn và những vấn đề nổi bật liên quan đến các chủ đề được báo cáo. Buổi hội thảo đã diễn ra thành công và mang lại những kiến thức thiết thực, bổ ích cho các giảng viên, các nhà lâm sàng chuyên môn.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo trực tuyến:

Hình 1. Báo cáo chuyên đề Giảm đau đa mô thức
Hình 2. Báo cáo Chuyên đề TCI

Tin, bài: Bộ môn Gây mê hồi sức