Báo cáo seminar với chuyên đề “Cập nhật thông tin về muỗi biến đổi gen trong phòng chống các bệnh do vector truyền”

568

Chiều 15/07/2022, vào lúc 13h00 Khoa xét nghiệm y học đã tiến hành báo cáo seminar với chuyên đề “Cập nhật thông tin về muỗi biến đổi gen trong phòng chống các bệnh do vector truyền” tại Văn phòng khoa Xét nghiệm – tầng 4 khu nhà A – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Báo cáo viên là ThS. Nguyễn Thị Gia Khánh, với sự tham gia của các thành viên trong khoa Xét nghiệm Y học, chủ trì là ThS.BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh.

Chuyên đề bao gồm những nội dung chính:

  1. Định nghĩa về muỗi biến đổi gen
  2. Cơ chế hoạt động của muỗi biến đổi gen.
  3. Cập nhật tình hình sử dụng và một số nghiên cứu về muỗi biến đổi gen hiện nay.
  4. Phân tích hai mặt lợi hại khi sử dụng muỗi biến đổi gen.
  5. Kết luận

Bài báo cáo thật sự hữu ích, giúp cho cán bộ, giảng viên trong khoa hiểu rõ hơn về muỗi biến đổi gen trong phòng chống các bệnh do vector truyền, định nghĩa và lịch sử hình thành muỗi biến đổi gen, cơ chế hoạt động của muỗi biến đổi gen. Đồng thời, cập nhật tình hình sử dụng và một số nghiên cứu về muỗi biến đổi gen hiện nay cũng như phân tích hai mặt lợi hại khi sử dụng muỗi biến đổi gen.

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI SEMINAR: