Báo cáo Seminar: “Tổng hợp và biến tính bề mặt nano silica cấu trúc rỗng định hướng ứng dụng y học”

30

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, tại trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Toán Lý Hoá thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi Seminar: Tổng hợp và biến tính bề mặt nano silica cấu trúc rỗng định hướng ứng dụng y học” dưới sự chủ trì của ThS. Hoàng Kim Thành, cùng các giảng viên trong Bộ môn và giảng viên kiêm nhiệm.

Báo cáo chính của buổi Seminar là ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

– Nano silica.

– Một số polymer được sử dụng biến tính bề mặt nano silica cấu trúc rỗng.

– Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.

– Tổng hợp nano silica cấu trúc rỗng.

– Biến tính bề mặt nano silica cấu trúc rỗng.

– Ứng dụng trong y học.

        + Nang hoá thuốc.

        + Dẫn truyền thuốc.

– Kết luận

– Thảo luận

Buổi Seminar thật sự rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn có cái nhìn tổng quan quá trình tổng hợp và biến tính bề mặt nano silica cấu trúc rỗng định hướng ứng dụng y học.

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Yến – Khoa Khoa học cơ bản