BÁO CÁO SEMINAR KHOA HỌC “Emerging, Re-emerging infectious diseases and global health security”

780

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa Y tế công cộng đã tổ chức báo cáo chuyên đề webinar về: “Emerging, Re-emerging infectious diseases and global health security (Bệnh tryền nhiễm mới nổi, tái nổi và an ninh sức khỏe toàn cầu)” dưới sự chủ trì của ThS. Đoàn Thị Ngọc Trâm-Phó trưởng khoa cùng với các giảng viên trong Trường và các sinh viên Y tế công cộng.

Bệnh truyền nhiễm là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Y tế công cộng, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn Thế giới hiện nay. Webinar đã bàn luận về sự bùng phát và tái bùng phát của một số bệnh truyền nhiễm; An ninh sức khỏe toàn cầu và vai trò của Y tế công cộng trong đối phó với bệnh mới nổi và tái nổi và củng cố an ninh sức khỏe toàn cầu.

Điểm nhấn của buổi báo cáo tập trung vào những thay đổi mà Việt Nam hướng tới để củng cố chỉ số An ninh sức khỏe toàn cầu như dự phòng phát tán mầm bệnh, phát hiện sớm và báo cáo dịch bệnh, phản ứng nhanh để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, có hệ thống y tế đảm bảo an toàn cho nhân viên Y tế và điều trị người bệnh, kế hoạch tài chính để giải quyết các vấn đề tồn tại và tuân thủ tiêu chuẩn Thế giới và tính dễ tổn thương của Quốc gia trước đe dọa sinh học.

Buổi báo cáo chuyên đề seminar diễn ra sôi nổi, hữu ích với các câu hỏi thảo luận liên quan tới chủ đề giúp cho các giảng viên và sinh viên có cái nhìn tổng quan về các dịch bệnh mới bùng phát và tái bùng phát trong thời gian gần đây. Câu hỏi “Chúng ta – những người làm Y tế công cộng – nên làm gì để đối phó với các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện và tái xuất hiện và để tăng cường chỉ số đánh giá của Việt Nam?” kết thúc buổi báo cáo cũng giúp cho những người làm Y tế công cộng ở Việt Nam nhìn nhận rõ vai trò của bản thân và những điều sẽ phải chuẩn bị thực hiện trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi seminar:

Tin bài: Khoa Y tế công cộng