BÁO CÁO SEMINAR KHOA HỌC “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khoẻ con người và vai trò của ngành y tế đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sức khoẻ”

1376

Ngày 15 tháng 01năm 2021, tại trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa Y tế công cộng đã tổ chức báo cáo chuyên đề seminar về: “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khoẻ con người và vai trò của ngành y tế đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sức khoẻ” dưới sự chủ trì của ThS. Đoàn Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng khoa cùng với các giảng viên trong khoa và các sinh viên Y tế công cộng.

Mặc dù chủ đề biến đổi khí hậu đã được nhắc đến từ nhiều thập kỉ trước nhưng cũng không làm giảm sức nóng của buổi báo cáo. Seminar đã bàn luận về các khái niệm chính biến đổi khí hậu như khái niệm, nguyên nhân của biến đổi khí hậu; ảnh hưởng của biến đối khí hậu toàn cầu tới môi trường và sức khoẻ con người; các hoạt động phòng chống biến đối khí hậu đã và đang diễn ra trên khắp thế giới, thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam và các hoạt động phòng chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thời gian qua.

Điểm nhấn của buổi báo cáo tập trung ở các nội dung về biến đổi khí hậu và ngành y tế, trong đó nổi bật nhất là Phong trào nhằm giảm thiểu tác hại của dịch vụ y tế (Healthcare without harm) với Bệnh viện xanh (Green climate-resilient hospital) cũng nhưcác nghiên cứu về biến đổi khí hậu và sức khoẻ ở Việt Nam.

Buổi báo cáo chuyên đề seminar diễn ra sôi nổi, hữu ích với các câu hỏi thảo luận và các bài hát liên quan tới chủ đề giúp cho các giảng viên và sinh viên trong khoa có cái nhìn tổng quan về biến đổi khí hậu. Câu hỏi “Vậy mỗi người chúng ta cần làm gì để phòng chống biến đổi khí hậu và tác động của nó tới sức khoẻ?” kết thúc buổi báo cáo cũng gióng lên hồi chuông nhắc nhở mọi người “Hãy hành động ngay từ bây giờ”.

Sau đây là những hình ảnh của buổi Seminar:

Tin bài: Khoa YTCC