Báo cáo Seminar: “Áp dụng Cognitive strategy để tăng cường kỹ năng Viết tiếng Anh của sinh viên”

35

Chiều ngày 17/5/2023, Bộ môn Ngoại ngữ -Tin học thuộc Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi báo cáo Seminar Áp dụng Cognitive strategy để tăng cường kỹ năng Viết tiếng Anh của sinh viên”.

Báo cáo viên là: ThS. Lê Thị Lệ Trinh

Chủ trì: ThS. Phạm Đặng Trâm Anh

Thành phần tham dự gồm: ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh, ThS. Nguyễn Thị Lê, ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh, ThS. Đặng Thị Lệ Thu.

Nội dung báo cáo:

  1. Giải thích thuật ngữ Cognitive strategy
  2. Quy trình áp dụng Cognitive strategy trong quá trình dạy kỹ năng Viết tiếng Anh.
  3. Tổng quan ứng dụng Cognitive strategy cho việc dạy kỹ năng Viết tiếng Anh.
  4. Ưu điểm, nhược điểm và những điều cần lưu ý khi tiến hành kỹ thuật Cognitive strategy.
  5. Minh hoạ thông qua bài giảng.

Kết quả: Seminar đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, có ý nghĩa trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ năng Viết tiếng Anh tại trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tin, bài: Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học