Báo cáo chuyên đề Seminar: Kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết lá cây Đính thu hái tại Đà Nẵng

1982

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của TS. Lê Thị Thúy- Phó hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phạm Đức Thắng- Phó trưởng khoa Dược đã tổ chức báo cáo chuyên đề Seminar: Kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết lá cây Đính (Pongamia pinnata L.) thu hái tại Đà Nẵng. Buổi Seminar được tổ chức với sự tham gia của các giảng viên thuộc khoa Dược, khoa Khoa học cơ bản, Khoa Xét nghiệm, và một số sinh viên khoa Dược.

Tại buổi báo cáo, TS. Phạm Đức Thắng- Phó trưởng khoa Dược, đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

  1. Thành phần hóa học dịch chiết lá cây Đính (Pongamia pinnataL.)
  2. Hoạt tính kháng khuẩn các phân đoạn dịch chiết lá cây Đính (Pongamia pinnataL.)

Cụ thể, đã xác định sơ bộ thành phần hóa học dịch chiết lá cây Đính (Pongamia pinnata L.), trong cao tổng có alkaloid, flavonoid, caroten, acid hữu cơ và đường khử. Cao n-hexan có caroten, đường khử. Cao chloroform có caroten, acid hữu cơ và đường khử. Cao ethyl acetat có flavonoid, acid hữu cơ và đường khử. Cao nước có alkaloid, acid hữu cơ và đường khử. Kết quả phân tích GC-MS phân đoạn cao ethyl acetat gồm 21 hợp chất.

Đã xác định được cao cao tổng lá cây Đính và cao các phân đoạn cao có hoạt tính kháng khuẩn lên 2 chủng khuẩn thử nghiệm là: Staphylococcus aureus ATCC 25923 và Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA. Hoạt tính kháng khuẩn ở phân đoạn ethyl acetat là mạnh nhất.

Các thành viên tham gia thảo luận sôi nổi về các vấn đề được đưa ra, nhận thấy tiềm năng to lớn của việc sử dụng dược liệu nói chung và cây Đính nói riêng trong điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm khuẩn trong thời đại và việc đề kháng kháng sinh đang trở nên nhức nhối. Đây cũng là dịp để các giảng viên trong trường cùng các sinh viên gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ các vấn đề nhằm thúc đẩy sự phát triển của công tác Nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh của buổi Seminar:

TS. Phạm Đức Thắng báo cáo tại buổi Seminar
Các đại biểu tham dự buổi Seminar
TS. Lê Văn Nho, Chủ tịch Hội đồng trường chụp ảnh cùng các đại biểu tham gia

0Tin bài: Khoa Dược