BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

TS.BS Lê Thị Thúy – Hiệu trưởng
Email: ltthuy@dhktyduocdn.edu.vn

TS.BS Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trưởng
Email: hhkhoi@dhktyduocdn.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

TS.BS Đặng Văn Thởi – Phó Hiệu trưởng
Email: dvthoi@dhktyduocdn.edu.vn

Translate »