915

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức – người lao động năm 2022. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị CCVC-NLĐ là hoạt động thường niên của Nhà trường, một mặt đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2021. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho năm mới 2022. Đây cũng là dịp để CCVC-NLĐ phát huy quyền làm chủ trong việc đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng là nơi để lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCVC-NLĐ để có những chỉ đạo kịp thời, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện, trong việc hoàn thiện quy chế, quy định, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phát huy tính chủ động, sáng tạo góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao theo đúng chương trình được Hội nghị đề ra, Hội nghị CCVC – NLĐ năm 2022 đã biểu quyết thống nhất các nội dung, những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết của Hội nghị.  Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

Hội nghị CCVC – NLĐ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2022 kết thúc tốt đẹp và hứa hẹn một năm với nhiều thách thức và thành công mới.

Một số hình ảnh được ghi lại tại Hội nghị: