Ứng dụng Moodle trong dạy học Elearning – khoa Khoa học cơ bản

1939

Trong hai ngày 05 và 06 tháng 6 năm 2017, tại phòng hội thảo tầng 5, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức báo cáo seminar với chủ đề “Ứng dụng Moodle trong dạy học Elearning – khoa Khoa học cơ bản” do ThS. Đặng Thị Lệ Thu, Trưởng Bộ môn Tin học thuộc khoa chủ trì và báo cáo.
Đến tham dự báo cáo Seminar có sự hiện diện của ThS. Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng Đào tạo đại học, TS. Nguyễn Văn Song, Trưởng phòng Quản lý khoa họ và Hợp tác quốc tế và các giảng viên thuộc khoa.
Phát biểu tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng Đào tạo Đại học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng Moodle trong dạy học Elearning của Nhà trường, nhất là trong giai đoạn hiện nay, mở ra những hướng đi mới trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại Nhà trường.

Sau cuộc Hội thảo, các giảng viên trong khoa nêu ra những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng MOODLE trong dạy học và đưa ra những giải pháp thiết thực khi ứng dụng MOODLE trong dạy học, cách tổ chức và quản lý khóa học tại MOODLE ở mức cơ bản, sự kết hợp giữa giảng dạy truyền thống và Elearning.