PHÒNG QUẢN TRỊ TRANG THIẾT BỊ

  1. Chức năng

Phòng Quản trị-Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường bao gồm đầu tư, mua sắm, sửa chữa, bảo trì và thanh lý tài sản phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

  1. Nhiệm vụ

2.1 Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, làm luận chứng xin kinh phí đầu tư, theo dõi thiết kế thi công xây dựng và có trách nhiệm về kỹ thuật đối với các công trình làm việc của Trường. Tổ chức nghiệm thu và theo dõi quyết toán công trình.

2.2 Nắm vững sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và tình trạng về các công trình nhà ở, nhà làm việc, điện, nước… của từng khu vực thuộc Trường để đề xuất ý kiến về xây dựng cơ bản và sửa chữa.

2.3 Lập kế hoạch kinh phí hằng năm, dự trù mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phụ tùng linh kiện máy móc, văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học… trang bị cho các đơn vị bộ môn, khoa, phòng và các tổ chức trong Trường.

2.4 Tổ chức mua sắm, tiếp nhận vật tư trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách và viện trợ theo đúng quy định, lập phương án phân phối trình Ban giám hiệu duyệt. Phối hợp với các đơn vị triển khai lắp đặt vận hành máy móc khi được cung cấp, lập hồ sơ và nội quy sử dụng máy.

2.5 Lập kế hoạch bảo dưỡng, tổ chức quản lý và theo dõi sửa chữa máy móc, thiết bị khi hư hỏng. Điều phối máy móc, thiết bị giữa các bộ môn, khoa, phòng, ban trong Trường, liên hệ trao đổi thiết bị cần thiết với các cơ quan bạn sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt.

2.6 Giúp Ban giám hiệu quản lý, tổ chức triển khai và thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng phát triển trường.

2.7 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, lập hồ sơ quản lý máy móc, trang thiết bị; định kỳ tổ chức kiểm tra máy móc thiết bị kỹ thuật nhà trường.

2.8 Kiểm kê báo theo quy định, đề xuất ý kiến xử lý những tài sản, thiết bị hư hỏng theo quy định.

2.9 Lập kế hoạch in ấn sách, tài liệu và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng thực địa của trường.

2.10 Chuẩn bị, cung cấp các phương tiện nghe-nhìn và các phương tiện khác phục vụ đại hội, hội nghị, hội thảo, hội họp, các sự kiện văn nghệ, thể thao trong Trường…

2.11 Lập kế hoạch hằng năm và quản lý toàn bộ công tác sửa chữa nhỏ và chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước, chịu trách nhiệm quản lý và đề xuất ý kiến sử dụng kinh phí và hợp đồng sửa chữa.

2.12 Quản lý và đảm bảo cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho toàn cơ quan.

2.13 Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, theo dõi quản lý toàn bộ tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các đơn vị hoặc những trang thiết bị ở những giảng đường, các công trình công cộng khác. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động của toàn trường.

2.14 Quản lý việc đóng, mở giảng đường theo lịch dạy học; quản lý các loại máy móc phục vụ giảng đường, kiểm tra hư hỏng và đề xuất để khắc phục sửa chữa.

2.15 Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

   3. Cơ cấu tổ chức

          Phòng Quản trị-Trang thiết bị tiền thân là phòng Hành chính Quản trị được thành lập từ sau ngày giải phóng năm 1975.

          Tổng số công chức viên chức hiện có: 14 người, bao gồm biên chế và hợp đồng.

          Cơ cấu tổ chức: Quản trị cơ sở vật chất, sửa chữa tài sản cố định – Mua sắm trang thiết bị đào tạo-Vật tư hóa chất phục vụ dạy học – Công tác đầu tư xây dựng – Quản lý tài sản – Sửa chữa điện, nước, bảo trì trang thiết bị – Quản lý giảng đường và một số công tác khác.

  4. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Quản trị-Trang thiết bị Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

– Địa chỉ số 99 Đường Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng.

– Điện thoại phòng làm việc: 0511.3982063

– Điện thoại:

+ Ông: Phạm Văn Tâm -Trưởng phòng      Điện thoại NR: 0511.369081 Di động: 0905.100329

   E-mail: pvtam2009@gmail.com

+ Ông: Lê Công Vượng – Phó phòng          Di động: 0914.111726

E-mail: lecongvuong76@gmail.com

    5. Cán bộ công chức viên chức, nhân viên thuộc phòng:

1)    Ông Đinh Việt Cường/Cử nhân

2)    Ông Hồ Gia Lâm/Kỹ sư xây dựng

3)    Bà Hoàng Thị Quang/Kỹ sư dự án

4)    Ông Võ Hồng Văn/Cử nhân

5)    Ông Nguyễn Sỹ Nam/Cử nhân

6)    Bà Hoàng Thị Thùy Trang/Cán sự

7)    Ngô Ngọc Hưng/Kỹ thuật điện

8)    Nguyễn Văn Học/Kỹ sư điện

9)    Lê Văn Dũng/Kỹ sư cơ khí

10)  Lê Văn Long/Cử nhân tin

11)  Hồ Quốc Hiếu/Cử nhân tin

12) Ngô Văn Hưng/sơ học

 5. Thành tích

Với tinh thần tất cả vì sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, tất cả vì học sinh thân yêu, tập thể phòng Quản trị-Trang thiết bị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường giao.

–         Tập thể:

          + 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế;

          + 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nằng;

          + Tập thể “Lao động xuất sắc” hằng năm.

–         Cá nhân:

          + 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;

          + 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nằng.

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các năm liền./.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.