PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1. Chức năng

Phòng Hành chính tổng hợp là đơn vị có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám hiệu trong công tác hành chính của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

– Tiếp nhận, chuyển công văn đi đến, thư từ, điện báo; quản lí hệ thống điện thoại đảm bảo thông tin liên lạc; quản lí con dấu và khắc tên của công chức, viên chức trong toàn trường qua đường văn thư.

– Thực hiện công tác lưu trữ công văn, giấy tờ tài liệu chung của Trường đảm bảo bí mật Nhà nước và thuận tiện tra cứu.

– Hướng dẫn thể thức văn bản Nhà nước cho các đơn vị thực hiện thống nhất trong cơ quan, đảm bảo bí mật nội dung văn bản theo qui định, đúng quy trình.

– Kí lục sao công văn, văn bằng chứng chỉ, các giấy tờ hành chính trong phạm vi dược ủy nhiệm; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CCVC.

– Quản lí và điều hành xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo và các hoạt động của trường, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

– Tổ chức, tiếp đón, phục vụ khách đến làm việc với Trường; Đảm bảo tốt công tác phục vụ khách ở tại nhà khách.

– Chịu trách nhiệm trang trí, lễ tân, khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị, khai mạc, bế mạc; phối hợp với phòng Quản trị – Trang thiết bị, Tổ CNTT chuẩn bị phương tiện nghe, nhìn và các phương tiện khác phục vụ đại hội, hội nghị, hội thảo, hội họp, các sự kiện văn nghệ, thể thao trong trường, …

– Giám sát việc thực hiện kí hợp đồng với công ty vệ sinh, đảm bảo khuôn viên Nhà trường, các phòng họp, hội thảo được sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh.

– Tổ chức thực hiện phân công thường trực các cổng ra vào, tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày; giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên và khách đến làm việc với trường. Lên kế hoạch trực an ninh, trực của Lãnh đạo khi Nhà trường có yêu cầu công tác;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong trường, công an và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề trật tự an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch và đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy; công tác an toàn lao động trong Nhà trường.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả phòng họp, các hội trường, hội thảo.

 3. Thành tích của tập thể

– Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2012 đến 2017

– Bằng khen Bộ Y tế năm 2015, 2017, 2018

4. Cơ cấu tổ chức – Địa chỉ liên hệ – Số điện thoại

E- mail: phonghcth@dhktyduocdn.edu.vn

– Hành chính:            02363.3843.583

– Văn thư:                 02363.3835.380

– Tổ bảo vệ:              02363.3837.439

Họ và tên Chức vụ / Nhiệm vụ Địa chỉ liên hệ Số điện thoại
Nguyễn Tiến Long Phó trưởng phòng (PT) 99 Hùng Vương,Đà Nẵng 0905.505.717
Nguyễn Thị Nga Văn thư K58/7 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng 0975.149.223
Trương Thị Minh Huế 17 Đức Lợi 2, Đà Nẵng 0983.917.919
Đinh Minh Phòng 99 Hùng Vương,Đà Nẵng 01656.902.594
Đào Thị Lợi K162/31 Đống Đa, Đà Nẵng 01674.629.732
Trần Đặng Mậu Quang Lái xe Tổ 14 Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 0903.506.998
Hoàng Hữu Năm Lái xe 23 Tiểu La,Đà Nẵng 0908.347.651
Nguyễn Văn Chiến Bảo vệ 99 Hùng Vương,Đà Nẵng 01694.836.738
Hoàng Ngọc Hùng Bảo vệ 99 Hùng Vương,Đà Nẵng 0905.574.986
Phạm Đắc Lộc Bảo vệ 5 Mạc Thị Bưởi,Đà Nẵng 0908.601.215
Vũ Phú Thịnh Bảo vệ Lô B17 Đào Nguyên Phổ, Đà Nẵng 01212.640.408
Nguyễn Văn Tứ Bảo vệ 404/1 Hùng Vương, Đà Nẵng 0168.809.096