Tổ chức ôn thi Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông lên Đại học hệ VHVL đợt 1 năm 2017

Thời khóa biểu ôn thi (Tải về)

Thời khóa biểu ôn thi ngành xét nghiệm (tải về)

Thời khóa biểu ôn thi điều dưỡng Nha


Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS