Tổ chức liên thông cao đăng lên đại học VHVL đợt 1 năm 2019

1639

Số: 54 /TB-CĐĐHKTYDĐN        

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn thi từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019                                   

Theo Thông báo số 497/TB-ĐHKTYDĐN ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về việc tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học trình độ Đại học đợt 2 năm 2019,

Ban chấp hành Công đoàn Trường thông báo cho các thí sinh có nhu cầu ôn thi một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký ôn thi: Từ 01/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019.
  2. Thời gian ôn thi: Dự kiến từ 11/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019.

(Vào ban đêm các ngày trong tuần và thứ bảy, chủ nhật)

  1. Kinh phí:

– Tài liệu ôn thi: 150.000 đồng/bộ.

– Tiền ôn thi: 1.000.000 đồng/thí sinh.

  1. Đăng ký ôn thi và mua tài liệu: Liên hệ TT. ĐTTXĐT: 0236.3818.691

                                                                           BCH CÔNG ĐOÀN

     CHỦ TỊCH

 (Đã ký)