Tin về tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

0
291

– Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực đào tạo của nhà trường, các gói thầu mua sắm được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bộ Y tế cấp năm 2014.

– Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đăng tin trên trang Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước mua sắm trang thiết bị sử dụng cho phòng thực tập, thí nghiệm.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 10/10/2014. Đóng thầu và mở thầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 20/10/2014 địa điểm tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng số 99 Hùng Vương thành phố Đà Nẵng.

 

                                                                                                     Tin từ phòng QT-TTB