Tin về đấu thầu mua sắm vật tư hóa chất tiêu hao

0
234

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu lại, đấu thầu rộng rãi và đăng tin trên trang Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác chuyên môn.

– Gói 1: Hóa chất, vật tư, công cụ, dụng cụ;

– Gói 2: Vật liệu điện, nước, văn phòng phẩm và hàng gia dụng

Thực hiện bằng vốn ngân sách Nhà nước cấp năm 2014.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 02/10/2014. Đóng thầu và mở thầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 14/10/2014 tại 99 Hùng Vương Đà Nẵng.

 

                                                                                                       Tin từ phòng QT-TTB