Tin tức vể Dự án Xây dựng mới cơ sở 2

0
1132

Dự án Xây dựng mới cơ sở 2-Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng khởi công ngày 25/6/2014 đến nay công tác xây lắp đã hoàn thành được ½ phần móng. Là dự án được Bộ Y tế đầu tư kinh phí ở giai đoạn 1 gồm khu nhà chính, tường rào, cổng và san nền, với tổng mức kinh phí hơn 65 tỷ đồng, dự kiến các hạng mục công trình xây dựng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015.

                                                                                     Tin từ BQLDA