Tiếp ngài Thị trưởng Ozeki Kenji và Đoàn trường ĐH Chubugakuin (Nhật Bản)

dh_chubuikagui_24052016_ (1)

dh_chubuikagui_24052016_ (2)

dh_chubuikagui_24052016_ (3)

dh_chubuikagui_24052016_ (4)

dh_chubuikagui_24052016_ (5)


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS