Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

thong baolienthong2016_Page_1_04032016 thong baolienthong2016_Page_2_04032016 thong baolienthong2016_Page_3_04032016 thong baolienthong2016_Page_4_04032016 thong baolienthong2016_Page_5_04032016


Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

RSS