Thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy năm 2014

0
272

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển đại học hệ chính quy

 

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2014 của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

D720301

Y tế công cộng

B

150

D720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

B

D720503

Phục hồi chức năng

B

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 Thí sinh thi đại học khối B năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 03 môn đạt từ 14 điểm trở lên (không có môn điểm 0). Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có đủ các quy định sau:

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển.

– 01 phong bì có dán tem ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.

Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

– Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển.

3. NƠI NHẬN HỒ SƠ

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng-99  Hùng Vương, phường Hải Châu 1-quận Hải Châu-Tp. Đà Nẵng.

4. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

– Từ ngày 08/10/2014 đến 17h00 ngày 27/10/2014. (Thí sinh gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện).

– Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp.

– Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.

Nơi nhận:                                                                                TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

– Website trường;                                                                                       CHỦ TỊCH

– Lưu VT, ĐTĐH

                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                      Nguyễn Khắc Minh