Thông báo về việc thay đổi “số tài khoản nhận lệ phí xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018”

992

Thông báo về việc thay đổi “số tài khoản nhận lệ phí xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018”:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 các ngành đại học chính quy vào Trường phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông báo số 454/TB-ĐHKTYDĐN ngày 13/8/2018 bằng các phương thức:

+ Gửi tại các bưu cục

+ Gửi tại kho bạc nhà nước vào tài khoản của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng:

. Tên tài khoản   : Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

. Số tài khoản     : 3714.0.1057276.00000 (thay cho tài khoản số 3713.0.1057276.00000 đã thông báo trước đây)

. Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng

* Lưu ý:

– Hội đồng tuyển sinh Nhà trường chỉ xét tuyển khi thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển theo quy định.

– Đối với các thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển qua số tài khoản trước đây, Nhà trường vẫn tổ chức xét tuyển và sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Mọi thắc mắc của thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại: 0236.3892062.